Sigrids Have // Sigrids Garden

Sigrids Stue har et lille jordstykke – en nyttehave og er medlem af den lokale haveforening Grønærten i Gellerupparken. I haven dyrker vi  bl.a. spinat, grønkål, kartofler og  har plantet bærbuske. Haven ligger lige overfor Sigrids Stues residence lejlighed på Dortesvej – mellem blokkene – imellem mange andre små køkkenhaver.

Der er ikke så mange som kender til de fine nyttehaver, som har eksisteret og været aktivt brugt her imellem blokkene siden 70erne. Ud over at dyrke haven har vi også indledt en research i  haveforeningens historie, aktualitet og fremtid.

Vi har bl.a. snakket med de andre havebrugere om havernes betydning, fået gode råd om dyrkning af grønsager og fine fortællinger. Det er indtil videre samlet i det lille hæfte ‘Den lille Grønært’. Børnene fra Sigrids Stues Tegneskole har produceret infoskilte tilhaven og tegninger til hæftet.

Aktuelt og ganske kort:
På baggrund af regeringens såkaldte ‘ghettoplan’ besluttede Aarhus Kommune at endnu flere blokke skulle rives ned i Gellerupparken. Alle bolig blokkene på Dortessvej er udpeget til nedrivning – mange af beboerne bliver tvunget til at flytte, grunden sælges og nyt skal bygges.
Dvs også de mange haver og jordlodder , som ligger mellem blokken – urbane haver som har eksisteret og blevet dyrket igennem snart 50 forsvinder! –

Vi forstærker vores fokus på disse haver – jordens betydning menneskeligt og økonomisk set – og et særskilt kunstprojekt begynder at tage form her i 2019 og 2020.

Lokale begivenheder / Local events

Sigrids Stue bidrager til og indgår i diverse samarbejder omkring lokale events og begivenheder. Det kan være arrangementer omkring Grundlovsdag, Gellerup Art Factory Festival eller fx den årlige Markedsdag på Fredspladsen i Gellerupparken, hvor vi er med for 2 år i træk.

Vi bød selv ind med en involverende foto-event, hvor besøgende der havde lyst kunne få iscensætte et billede af sig selv foran en baggrundslærred af een af blokkene i Gellerup. Der var desuden stort udvalg af objekter fra hele verden, som man kunne vælge, at blive fotograferet med. Objekterne havde Sigrids Stue lånt af Gellerups beboere.

Fotografierne blev printet ud med det samme, hængt op og alle kunne få en kopi af deres eget foto med hjem.

SONY DSC

 

SONY DSC

Café SiGo – for kvinder // Café SiGo – for women

Sigrids Stue afholder til tider sammen med Gobaad Kulturforening café-aftener, kun for kvinder. Her er der mulighed for at møde andre kvinder og sammen diskutere relevante emner. Caféen tilbyder forskellige temaaftener fra gang til gang og er åbent for alle interesserede kvinder i Gellerup og Århus. Vi har sammen hostet arrangement omkring kvindelige iværksættere og diskuteret repræsentation i forbindelse med navngivning af de nye veje og boulevarder i Gellerup.

Følg Sigrids Stue på Facebook for at få flere oplysninger om begivenhederne.

Sigrids Stue arranges at times in cooperation with Goobad Kulturforening an evening for women only. The evening is a chance to meet other women and together discuss different topics. Different theme nights are arranged and it is open to all interested women from Gellerup and the city of Århus.

 

 

Follow Sigrids Stue on Facebook to get more information about the events.

 

Tegneskole // Drawingschool

Sigrids Stues Tegneskole er et projekt primært for børn fra Gellerup og Toveshøj. Tegneskolen afholdes to – fire gange om ugen i Sigrids UdeStue. Her tegner vi og udvikler projekter sammen med de kunstnere og projektmedarbejdere, der er tilknyttet Sigrids Stue.

Vi har pt. åben tirs. – torsdag kl. 16.30 – 18.00
Tirs. børn i alderen 11-13
Ons. børn i alderen 8-10
Tors. børn i alderen 8-13

Tegneskolen er for alle børn, der gerne vil tegne mere og  prøve kræfter med kreative metoder og processer, og samtidig blive inspireret ved at tegne sammen med andre.

Her er et par eksempler på vores projekter:
Byværkstedet:

‘Børn indtager byrummet’. Et samarbejde med bl.a. Klubberne i Gellerup. En del af det handler om at lære børnene at bruge deres sanser for at opleve byrummet samt at bruge lyttesansen og opfatte Gellerupparkens lyde for herefter at tegne dem. Dette er blevet brugt til at udforme en guidet bog om Gellerup, med sanserne som udgangspunkt.

‘Flora Gellerup’, hvor vi fokuser på Gellerups vilde ukrudtsplanter. Vi finder de planter, der vokser i grøftekanter og i gruset ved byggepladser og givet dem ny opmærksomhed. Børnene har arbejdet med at tegne planterne gennem forskellige teknikker og metoder. Vi laver bl.a. skilte, der fortæller om planternes udseende og egenskaber. Disse er at finde rundt omkring i Gellerupparken, hvis man kigger godt efter. Vi har også skåret plante-stencils og trykt dem på muleposer.

Sigrid’s Stue’s Drawing School is a project for children, living in Gellerup and Toveshøj. We meet twice per week in Sigrids UdeStue, where we draw together projekt assistents and different artists who is connected to Sigrids Stue.
Thuedays, are for children between 6 and 10, while Wednesdays are for children aged 10-13. The Drawing School is for those children, who wants to draw and try different creative methods and processes, while also getting inspired by drawing with others. Here are a few examples of our 2018 projects:

During 2018, we are working on the project Children occupy the Urban Space. The project is carried out in a coopration with among others ‘Klubberne i Gellerup’. A part of this is to teach the children to use their senses to experience the city through them. For example, the children were told to experience the urban space only through hearing, and then to draw what they heard. The paintings has been used to make a guidet book about Gellerup, based  on the senses. 

In the Autum of 2018, we are working on the project ‘Flora Gellerup’, where we are focusing on the weed and wild flowers of Gellerup. We find and collect those plants, which grows in the gutter and at construction sites, and gives them renewed attention. The children are drawing the plants by using different tecniques and methods. For example, we are making signs, which describes the characteristics and apperance of the plants. These are to be found in Gellerupparken, if you look closely. We are also making plant stencils, which we print on tote bags.