Identity at Stake

”Identity at stake” er arbejdstitlen på Sigrids Stues internationale ‘artist residence’-projekt for 2016 – 2018. I samarbejde med kunstnere/kuratorer fra tre forskellige kunstinstitutioner i Gdansk, Istanbul og Berlin har vi udformet dette projekt.

RESEARCH OG PROJEKTER i byrummet
Sammen undersøger vi kritisk, hvordan vi på egne, kunstens – og beboernes præmisser kan skabe muligheder og ‘sprækker’ for fælles handling, påvirkning og medbestemmelse under de fysiske, mentale og identitetsmæssige forandringsprocesser som Gellerup undergår netop nu i en kompleks byudvikling, hvor Danmarks største fysiske helhedsplan er undervejs.

Kunstnere er inviteret til Gellerup for at researche, bo og arbejde i kortere og længerevarende perioder. De arbejder alle med praksisformer, som omfatter dialog, deltagelse, identitetsskaben og byrumsudvikling.

WORKSHOPS
I Sigrids Stues tegneskole for børn udarbejder vi workshops og projekter, der relaterer sig til de ideer, projekter, samarbejder, som vores residence-kunstnere arbejder med.

SEMINAR
Projektet forventes afrundet med workshops med præsentationer af enkelte projekter samt nye diskussioner vedrørende kunstens, kunstnerens og beboerens muligheder og placeringer vedr. beboerdeltagelse, medbestemmelse, identitetsskaben i en helt aktuel byudvikling.

Samarbejdspartnere
projektrummet PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum for Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)

Kunstnere: Secil Yaylali (Istanbul), Philip Horst & Matthias Einhoff (Berlin), Monika Drozynska (Krakow), Kamilla Szejnoch (Warsawa), Ella Ziegler (Berlin), Agnieszka Wolodzko (Gdansk).

Herunder et udvalg af projekter og research:

COLLECT-ive-ING – dialogbaserede tegneworkshops – grafisk design og objekter til byrummet
Seçil Yaylalı (Istanbul, Tyrkiet)
Første projekt under “Identity at Stake” var “COLLECT-ive-TING” af den tyrkiske kunstner Seçil Yaylalı, der gennem en række workshops med beboere i Gellerup, udviklede et logogram – et symbolalfabet, eller et fælles tegnsprog i området.  Med dette projekt har Seçil Yaylalı og Sigrids Stue deltaget i den alternative kunstmesse i København ALT CPH.

*
INSIDE- OUTSIDE – Samtaler, drawings – and a proposal for an urban design
Agnieszka Wołodźko (Gdansk, PL)

OM: Inside-Outside : 

link to film on the project: outside – on the bridge

*
NAZAR,
Rotating Cable Car
Kamila Szejnoch (Warsawa, PL) – kommentarer og interventioner

 

OM: Nazar
Billedserie med beskrivelser

Rotating Cable Car

*
Sound of The Wind
Encounter Donkey

Ella Ziegler (Berlin D)  – research og interventioner i byrummet

OM:
OM: The Wind of the sound
Conversation on the project

Encounter Donkey

 

*
Monika Drozynska (Krakow) – research

*
Philip Horst (Berlin D) – researching the social and urban space

 

”Identity at stake” is the title of the international-‘artist-in-residence’- project in Sigrids Stue 2016-2017.In cooperation with different art institutions in Gdansk, Berlin and Istanbul* 6 artist/curators is invited to stay in Gellerup to research, live and work, for a shorter or longer amount of time. They all work with practices that include dialog, participation , identity and urbanplanning.
Together we critically examine how to create opportunities for a joint action, influence and participation in terms of both ourselves, art and the residents in Gellerup, within the mental and physical changes the neighborhood is undergoing.

* * The collaborators of the Artist in residence project Indentities at Stake is: PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum für Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)

Participating artists: Secil Yaylali (Istanbul), Philip Horst & Matthias Einhoff (Berlin), Monika Drozynska (Krakow), Kamilla Szejnoch (Warsawa), Ella Ziegler (Berlin), Agnieszka Wolodzko (Gdansk).

aktuelt

link til seneste nyhedsbrev

HaveVærdi
Vi afholder i øjeblikket havevandringer til de fine nyttehaver på Dortesvej, hvor vi også selv dyrker et lille jordlod. Vi diskuterer og sætter fokus på havernes historie, aktualitet og tilsyneladende korte fremtid jvnf aktuelle byudviklingsplaner.

Tegneskole og Byværksted for børn
Tirs. d. 15. sept. åbnede vi, i en corona venlig udgave, igen op for vore projekter for børn.  Så skønt at se børnene igen. Vi gik alle i gang med et nyt byrums- bænkeprojekt.

STEN STI DIGE 
D. 1. okt. 2020 åbner vi Sigrids UdeStues nye lokation med de nye projekter STEN STI DIGE af Camilla Nørgård og Plantesanatoriet af Lars Henningsen. Vi har desuden produceret vimpler og flag til vores nye ‘selfmade’ flagstang.

Beyond Verbal
I efterårsferien 2020 er Sigrids Stue vært for den 3. mobility, som blev aflyst i april pga Corana situatuonen.  Fra d. 15 – 21 okt 2020 organiserer vi workshop og talks om kunst, køn, repræsentation og det offentlige rum. Vi får gæster fra bl.a. Stockholm og Istanbul. Program offentliggøres senere.

___________________________________

Sigrids UdeStue – ny lokation
Jan/febr. 2020
Vi flytter Sigrids UdeStue i løber af januar og februar – og holder derfor midlertidig pause i Sigrids Stues Tegneskole for børn, som holder til i Udestuen. Vi flytter lidt længere ned af Karen Blixens Boulevard – til pladsen nord for Nordgårdhallen.
Indtil vi er endelig flyttet og på plads med UdeStuen arbejder vi ud fra lejligheden på Dortesvej. Her kan vi træffes hver tirsdag kl. 16 – 18.

Sigrids Stue  – Artist in residency
Carl Fraser GB er indtil d. 9. februar igen på arbejdsophold i Gellerup og fra d. 10 febr. flytter Byvandrer Pernille Stentoft DK ind i vores residence lejlighed.

Beyond Verbal workshops – i samarbejde med Gellerup bibliotek
d. 11 og 12 februar afholder vi Beyond Verbal workshop (collective decision making)BEYOND VERBAL
2019 – 2021
Transnational meetings and workshops:
– Stockholm / Rinkeby 21 – 30 okt. 2019 – workshop: Individual
nov. 2019: Test-workshops in Gellerup: Sigrids Stue in collaboration with Gellerup Library and a local pree schools

– Istanbul / Tarlabasi 24 – 28 jan  2020 – workshop:
teamwork, collectivity
– Aarhus / Gellerup 24 – 28 april 2020 – workshop: participation, social community, public space

Beyond Verbal is a 2 year long project on art, gender, early childhood education and care
Beyond Verbal  is an exchange and cooperation between pre schools, independent art organizations, and universities in SE/Stockholm and Rinkeby, TR/Istanbul and Tarlabasi and DK/Aarhus and Gellerup.

Sigrids Stue is 1 of 3 partners in Beyond Verbal  (EU Erasmus+ projekt)


BAZAAR
RHIZOME. PROJECT BAZAAR # 1
Work meeting / debate
14. november 2019, City Culture Institute in Gdańsk

On participatory forms of art creation and design
Presentation of Sigrids Stue


IDENTITY AT STAKE II

Minidebat / Mini-Debate
Lørdag d. 12. oktober kl. 10 -14, Sigrids UdeStue

Via præsentioner af aktuelle og individuelle projekter udarbejdet i Gellerup diskuterer vi diskutere kunstens, kunstnerens og beboerens mulighed for handling, deltagelse, medbestemmelse, og identitetsskaben i de store forandringsprocesser og aktuelle gentrificering der sker i området.

Oplæg v. bl.a.:
Maj Hasager, Signe Meisner, Lars Henningsen, Aisha Amin, Marie Markman, Ambra Molinari, Hanaan Yusuf, Grete Aagaard mf

INside – OUTside

Tæppemønstre som udgangspunkt for en udsmykning i byrummet.
Agnieszka Wolodzko (artist in residency i Sigrids Stue) har via fotos og tegninger af ornamenter og tæppemønstre fra private hjem i Gellerupparken – udarbejdet en række mønstre og urban designs til området.

Udstyret med skabeloner af udvalgte mønstre har Sigrids Stues team nu udsmykket broen, der forbinder Gellerupparken med nabokvarteret Toveshøj.

32709132_2099572596781140_5927083563156504576_n.jpg

33864194_10210183027725755_8844522527976849408_n.jpg

Sigrids Have // Sigrids Garden

Sigrids Stue har et lille jordstykke – en nyttehave og er medlem af den lokale haveforening Grønærten i Gellerupparken. I haven dyrker vi  bl.a. spinat, grønkål, kartofler og  har plantet bærbuske. Haven ligger lige overfor Sigrids Stues residence lejlighed på Dortesvej – mellem blokkene – imellem mange andre små køkkenhaver.

Der er ikke så mange som kender til de fine nyttehaver, som har eksisteret og været aktivt brugt her imellem blokkene siden 70erne. Ud over at dyrke haven har vi også indledt en research i  haveforeningens historie, aktualitet og fremtid.

Vi har bl.a. snakket med de andre havebrugere om havernes betydning, fået gode råd om dyrkning af grønsager og haft diskussioner vedr. den aktuelle bolig og nyttehave-situation.  

Den aktuelle situation ganske kort:
På baggrund af regeringens såkaldte ‘ghettoplan’ fra 2018 besluttede Aarhus Kommune at endnu flere blokke skulle rives ned i Gellerupparken. Alle almennyttige boligblokkene på Dortessvej er således udpeget til nedrivning. Dvs også de mange haver og jordlodder, som ligger mellem blokkene – urbane haver – som har eksisteret og blevet dyrket igennem 50 forsvinder!

Vi forstærker vores fokus på disse haver – jordens betydning menneskeligt og økonomisk set.

HaveVærdi – havevandring
Under titlen HaveVærdi har Sigrids Stue inviteret på havevandringer. I små grupper har vi besøgt de grønne områder ved Dortesvej, Haverne blev etableret, da Gellerupparken stod færdigbygget omkring 1970. Flere familier har her dyrket et stykke jord i over 30 år.

På havevandringerne diskuterer vi havernes historie, aktualitet og tilsyneladende begrænsede fremtid. Samtlige boligblokke og nyttehaver på Dortesvej er udvalgt til nedrivning, og der er indgået aftale om salg af området til en privat investor. Vi har igennem havesæsonen talt med og interviewet en række af de andre havebrugere om nyttehavernes betydning, og vi deltog i begyndelsen af oktober måned i den kommunale offentlige og virtuelle høring bl.a. omkring fremtidens Dortesvej-kvarter.

Sigrids Stue har har efterfølgende indsendt høringssvar, som bl.a. taler for bevarelse og udbygning af de alternativt værdiskabende nyttehaver.

Havevandringer og andre tiltag fortsætter i foråret 2021: bl.a. arbejder vi på en nyttehavernes Flora Gellerup i tegning og tryk.

Lokale begivenheder / Local events

Sigrids Stue bidrager til og indgår i diverse samarbejder omkring lokale events og begivenheder. Det kan være arrangementer omkring Grundlovsdag, Gellerup Art Factory Festival eller fx den årlige Markedsdag på Fredspladsen i Gellerupparken, hvor vi er med for 2 år i træk.

Vi bød selv ind med en involverende foto-event, hvor besøgende der havde lyst kunne få iscensætte et billede af sig selv foran en baggrundslærred af een af blokkene i Gellerup. Der var desuden stort udvalg af objekter fra hele verden, som man kunne vælge, at blive fotograferet med. Objekterne havde Sigrids Stue lånt af Gellerups beboere.

Fotografierne blev printet ud med det samme, hængt op og alle kunne få en kopi af deres eget foto med hjem.

SONY DSC

 

SONY DSC

Café SiGo – for kvinder // Café SiGo – for women

Sigrids Stue afholder til tider sammen med Gobaad Kulturforening café-aftener, kun for kvinder. Her er der mulighed for at møde andre kvinder og sammen diskutere relevante emner. Caféen tilbyder forskellige temaaftener fra gang til gang og er åbent for alle interesserede kvinder i Gellerup og Århus. Vi har sammen hostet arrangement omkring kvindelige iværksættere og diskuteret repræsentation i forbindelse med navngivning af de nye veje og boulevarder i Gellerup.

Følg Sigrids Stue på Facebook for at få flere oplysninger om begivenhederne.

Sigrids Stue arranges at times in cooperation with Goobad Kulturforening an evening for women only. The evening is a chance to meet other women and together discuss different topics. Different theme nights are arranged and it is open to all interested women from Gellerup and the city of Århus.

 

 

Follow Sigrids Stue on Facebook to get more information about the events.

 

Projekter // Projects

Længerevarende projekter
Art in Between:

Art in Public Space –
Sigrids Stue projekter og artist in residency – 2019 – 2020.
Collaborating artists: Carl Fraser Gb, Camilla Nørgård Dk, Secil Yaylali, Tur

Sigrids UdeStue – Vi udbygger kontinuerligt Sigrids UdeStue, som pt intervenerer i den midlertidige arkitektur og bystruktur Instant City v. Karen Blixens Boulevard. Vi har denne placering indtil april 2020, hvorefter vi forventer at flytte vores 2 etagers mandskabsvogn, genetablerer og intervenerer på ny i den aktuelle byudvikling i området.

Nyttehaven i Grønærten
Sigrids Have // Sigrids Garden

Sigrids Stues Tegneskole og Byværksted for børn
Tegneskole // Drawingschool

Beyond Verbal 2019 – 2021
Sigrids Stue er partner i projektet Beyond Verbal / Beyond Verbal is an Erasmus+ project that will rise the quality of and invent methodologies for the work with gender equality and norm criticism in early education and care, in relation to socio-economically challenged and intercultural areas in Stockhom, Istanbul and Gellerup

Gellerup Art Factory (GAF)
Sigrids Stue medvirker i udviklingen af GAF – en platform og et åbent kunst- og kultursamarbejde i Gellerup

Café SiGo en kulturcafe, som løbende udvikles sammen med Gobaad – Somalisk Kulturforening.- ongoing

*

Room for Improved Futures 2017 – 2019
Sigrids Stue er partner i projektet Room for Improved Futures – et to årigt udstillingsprogram baseret på et internationalt kunstfagligt netværk. Projektet er initieret af rum46 – kurateret og organiseret af kurator og kunstner Agnieszka Wolodzko og kunstner Grete Aagaard i samarbejde med Trade Test Site – Aarhus, Sigrids Stue – Gellerup, Imaginary Republik, Berlin / Bergen og CCS Centre for Contemporary Art, Kiev

Projektet samlet og udgivet i en bogproduktion – udgivet august 2019
rum46
Room for Improved Futures

”Identity at stake”  2016 – 2019 er arbejdstitlen på Sigrids Stues internationale samarbejdsprojekt, som omfatter ‘artist residence’-projekt for 2016 – 2018 udviklet i samarbejde med kunstnere/kuratorer tilknyttet projektrummet PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum for Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk). Projektet afsluttes med at flere af de udarbejdede projektet implementeres i byrummet som faste installationer og udsmykninger samt relaterede workshops og debatter.
Identity at Stake

*

”Erindringens dissonans” er et omfattende fotografisk, fortællende film -og lydprojekt af den danske kunstner Maj Hasager. Hun har været i et on-going artist in residency i Sigrids Stue siden august 2015
Erindringens dissonans – Maj Hasager*

Identity at Stake

”Identity at stake” er arbejdstitlen på Sigrids Stues internationale ‘artist residence’-projekt for 2016 – 2018. I samarbejde med kunstnere/kuratorer fra tre forskellige kunstinstitutioner i Gdansk, Istanbul og Berlin har vi udformet dette projekt.

RESEARCH OG PROJEKTER i byrummet
Sammen undersøger vi kritisk, hvordan vi på egne, kunstens – og beboernes præmisser kan skabe muligheder og ‘sprækker’ for fælles handling, påvirkning og medbestemmelse under de fysiske, mentale og identitetsmæssige forandringsprocesser som Gellerup undergår netop nu i en kompleks byudvikling, hvor Danmarks største fysiske helhedsplan er undervejs.

Kunstnere er inviteret til Gellerup for at researche, bo og arbejde i kortere og længerevarende perioder. De arbejder alle med praksisformer, som omfatter dialog, deltagelse, identitetsskaben og byrumsudvikling.

WORKSHOPS
I Sigrids Stues tegneskole for børn udarbejder vi workshops og projekter, der relaterer sig til de ideer, projekter, samarbejder, som vores residence-kunstnere arbejder med.

SEMINAR
Projektet forventes afrundet med workshops med præsentationer af enkelte projekter samt nye diskussioner vedrørende kunstens, kunstnerens og beboerens muligheder og placeringer vedr. beboerdeltagelse, medbestemmelse, identitetsskaben i en helt aktuel byudvikling.

Samarbejdspartnere
projektrummet PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum for Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)

Kunstnere: Secil Yaylali (Istanbul), Philip Horst & Matthias Einhoff (Berlin), Monika Drozynska (Krakow), Kamilla Szejnoch (Warsawa), Ella Ziegler (Berlin), Agnieszka Wolodzko (Gdansk).

Herunder et udvalg af projekter og research:

COLLECT-ive-ING – dialogbaserede tegneworkshops – grafisk design og objekter til byrummet


Seçil Yaylalı (Istanbul, Tyrkiet)
Første projekt under “Identity at Stake” var “COLLECT-ive-TING” af den tyrkiske kunstner Seçil Yaylalı, der gennem en række workshops med beboere i Gellerup, udviklede et logogram – et symbolalfabet, eller et fælles tegnsprog i området.  Med dette projekt har Seçil Yaylalı og Sigrids Stue deltaget i den alternative kunstmesse i København ALT CPH.

 

*
INSIDE- OUTSIDE – Samtaler, drawings – and a proposal for an urban design
Agnieszka Wołodźko (Gdansk, PL)

OM: Inside-Outside : 

link to film on the project: outside – on the bridge

*
NAZAR,
Rotating Cable Car
Kamila Szejnoch (Warsawa, PL) – kommentarer og interventioner

 

OM: Nazar
Billedserie med beskrivelser

Rotating Cable Car

*
Sound of The Wind
Encounter Donkey

Ella Ziegler (Berlin D)  – research og interventioner i byrummet

OM:
OM: The Wind of the sound
Conversation on the project

Encounter Donkey

 

*
Monika Drozynska (Krakow) – research

*
Philip Horst (Berlin D) – researching the social and urban space

 

”Erindringens dissonans” er et omfattende fotografisk, fortællende film -og lydprojekt af den danske kunstner Maj Hasager. Hun har været i et on-going artist in residency i Sigrids Stue siden august 2015
Erindringens dissonans – Maj Hasager*

 

”Identity at stake” is the title of the international-‘artist-in-residence’- project in Sigrids Stue 2016-2017.In cooperation with different art institutions in Gdansk, Berlin and Istanbul* 6 artist/curators is invited to stay in Gellerup to research, live and work, for a shorter or longer amount of time. They all work with practices that include dialog, participation , identity and urbanplanning.
Together we critically examine how to create opportunities for a joint action, influence and participation in terms of both ourselves, art and the residents in Gellerup, within the mental and physical changes the neighborhood is undergoing.

* * The collaborators of the Artist in residence project Indentities at Stake is: PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum für Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)

Participating artists: Secil Yaylali (Istanbul), Philip Horst & Matthias Einhoff (Berlin), Monika Drozynska (Krakow), Kamilla Szejnoch (Warsawa), Ella Ziegler (Berlin), Agnieszka Wolodzko (Gdansk).