Sigrids Have // Sigrids Garden

Sigrids Stue har et lille jordstykke – en nyttehave og er medlem af den lokale haveforening Grønærten i Gellerupparken. I haven dyrker vi  bl.a. spinat, grønkål, kartofler og  har plantet bærbuske. Haven ligger lige overfor Sigrids Stues residence lejlighed på Dortesvej – mellem blokkene – imellem mange andre små køkkenhaver.

Der er ikke så mange som kender til de fine nyttehaver, som har eksisteret og været aktivt brugt her imellem blokkene siden 70erne. Ud over at dyrke haven har vi også indledt en research i  haveforeningens historie, aktualitet og fremtid.

Vi har bl.a. snakket med de andre havebrugere om havernes betydning, fået gode råd om dyrkning af grønsager og haft diskussioner vedr. den aktuelle bolig og nyttehave-situation.  

Den aktuelle situation ganske kort:
På baggrund af regeringens såkaldte ‘ghettoplan’ fra 2018 besluttede Aarhus Kommune at endnu flere blokke skulle rives ned i Gellerupparken. Alle almennyttige boligblokkene på Dortessvej er således udpeget til nedrivning. Dvs også de mange haver og jordlodder, som ligger mellem blokkene – urbane haver – som har eksisteret og blevet dyrket igennem 50 forsvinder!

Vi forstærker vores fokus på disse haver – jordens betydning menneskeligt og økonomisk set.

HaveVærdi – havevandring
Under titlen HaveVærdi har Sigrids Stue inviteret på havevandringer. I små grupper har vi besøgt de grønne områder ved Dortesvej, Haverne blev etableret, da Gellerupparken stod færdigbygget omkring 1970. Flere familier har her dyrket et stykke jord i over 30 år.

På havevandringerne diskuterer vi havernes historie, aktualitet og tilsyneladende begrænsede fremtid. Samtlige boligblokke og nyttehaver på Dortesvej er udvalgt til nedrivning, og der er indgået aftale om salg af området til en privat investor. Vi har igennem havesæsonen talt med og interviewet en række af de andre havebrugere om nyttehavernes betydning, og vi deltog i begyndelsen af oktober måned i den kommunale offentlige og virtuelle høring bl.a. omkring fremtidens Dortesvej-kvarter.

Sigrids Stue har har efterfølgende indsendt høringssvar, som bl.a. taler for bevarelse og udbygning af de alternativt værdiskabende nyttehaver.

Havevandringer og andre tiltag fortsætter i foråret 2021: bl.a. arbejder vi på en nyttehavernes Flora Gellerup i tegning og tryk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s