Projekter // Projects

”Identity at stake” er arbejdstitlen på Sigrids Stues internationale ‘artist residence’-projekt for 2016 – 2017. I samarbejde med kunstnere/kuratorer fra tre forskellige kunstinstitutioner fra henholdsvis Gdansk, Berlin og Istanbul har vi udformet dette projekt. Sammen undersøger vi kritisk, hvordan vi på egne, kunstens – og beboernes præmisser kan skabe muligheder og ‘sprækker’ for fælles handling, påvirkning og medbestemmelse under de fysiske, mentale og identitetsmæssige forandringsprocesser der sker i Gellerup for tiden.

6 kunstnere/kuratorer er inviteret til Gellerup for at researche, bo og arbejde i kortere og længerevarende perioder. De arbejder alle med praksisformer, som omfatter dialog, deltagelse, identitetsskaben og byrumsudvikling.

Sideløbende med  ”Identity at stake”  har vi den danske kunstner Maj Hasager in residence, med projektet ”Erindringens dissonans” – Et omfattende fotografisk, fortællende film -og lydprojekt der er baseret på samarbejder med en række enkeltpersoner, Brabrand lokalarkiv og det lokale dokumentationslaug.

”Identity at stake” is the working title of the international-‘artist-in-residence’- project in Sigrids Stue 2016-2017. We formed this project in collaboration with artist/curators from three different art institutions in Gdansk, Berlin and Istanbul. Together we critically examine how to create opportunities for a joint action, influence and participation in terms of both ourselves, art and the residents in Gellerup, within the mental and physical changes the neighborhood is undergoing.

6 artist/curators is invited to stay in Gellerup to research, live and work, for a shorter or longer amount of time. They all work with practices that include dialog, participation , identity and urbanplanning.

Parallel with “Identity at stake” the Danish artist Maj Hassager is in residence with the project “Erindringens Dissonans” – a  comprehensive photographic, narrative film- and sound project, which is based on a collaboration with individuals, the local archive of Brabrand and the local documentation guilds.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s