Tegneskole // Drawingschool

Sigrids Stues tegneskole er et projekt for børn fra Gellerup og Toveshøj. Man mødes en gang om ugen i Sigrids UDEstue og tegner sammen med de kunstnere og projektmedarbejdere, der er tilknyttet Sigrids Stue. Tegneskolen er for aldersgruppen 7-13 år og for børn, der gerne vil tegne mere og blive inspireret ved at tegne sammen med andre.

I foråret 2018 arbejder vi desuden med projektet Børn indtager byrummet. Det sker i samarbejde med bl.a. Klubberne i Gellerup. En del af det har også været, at lære børnene at bruge deres sanser for at opleve byrummet, som at bruge lyttesansen og opfatte Gellerupparkens lyde og bagefter at tegne dem. Dette skal bruges til, til at udforme en guidet bog om Gellerup, med sanserne som udgangspunkt.

 

The drawing school of Sigrids Stue is a project for children in Gellerup and Toveshøj. We meet once a week in Sigrids UDEstue and draw together with projekt assistents and different artists who is connected to Sigrids Stue . The drawing school is for children in the age of 7-13 years and for children who wants to draw more and be inspired by drawing with others.
During spring 2018 we will furthermore be working on the project Children occupy the Urban Space. The project is carried our in a coopration with among others ‘Klubberne i Gellerup’. A part of this has been, to teach the children to use their senses to 
experience the city through them, for example the children were told to experience the urban space only through hearing, and then to draw what they heard. The paintings are going to be used to make a guidet book about Gellerup, based  on the senses. 

 

32253726_10210089514267977_307669269284388864_n.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s