Tegneskole // Drawingschool

Sigrids Stues Tegneskole er et projekt primært for børn fra Gellerup og Toveshøj. Tegneskolen afholdes to – fire gange om ugen i Sigrids UdeStue. Her tegner vi og udvikler projekter sammen med de kunstnere og projektmedarbejdere, der er tilknyttet Sigrids Stue.

Vi har pt. åben tirs. – torsdag kl. 16.30 – 18.00
Tirs. børn i alderen 11-13
Ons. børn i alderen 8-10
Tors. børn i alderen 8-13

Tegneskolen er for alle børn, der gerne vil tegne mere og  prøve kræfter med kreative metoder og processer, og samtidig blive inspireret ved at tegne sammen med andre.

Her er et par eksempler på vores projekter:
Byværkstedet:

‘Børn indtager byrummet’. Et samarbejde med bl.a. Klubberne i Gellerup. En del af det handler om at lære børnene at bruge deres sanser for at opleve byrummet samt at bruge lyttesansen og opfatte Gellerupparkens lyde for herefter at tegne dem. Dette er blevet brugt til at udforme en guidet bog om Gellerup, med sanserne som udgangspunkt.

‘Flora Gellerup’, hvor vi fokuser på Gellerups vilde ukrudtsplanter. Vi finder de planter, der vokser i grøftekanter og i gruset ved byggepladser og givet dem ny opmærksomhed. Børnene har arbejdet med at tegne planterne gennem forskellige teknikker og metoder. Vi laver bl.a. skilte, der fortæller om planternes udseende og egenskaber. Disse er at finde rundt omkring i Gellerupparken, hvis man kigger godt efter. Vi har også skåret plante-stencils og trykt dem på muleposer.

Sigrid’s Stue’s Drawing School is a project for children, living in Gellerup and Toveshøj. We meet twice per week in Sigrids UdeStue, where we draw together projekt assistents and different artists who is connected to Sigrids Stue.
Thuedays, are for children between 6 and 10, while Wednesdays are for children aged 10-13. The Drawing School is for those children, who wants to draw and try different creative methods and processes, while also getting inspired by drawing with others. Here are a few examples of our 2018 projects:

During 2018, we are working on the project Children occupy the Urban Space. The project is carried out in a coopration with among others ‘Klubberne i Gellerup’. A part of this is to teach the children to use their senses to experience the city through them. For example, the children were told to experience the urban space only through hearing, and then to draw what they heard. The paintings has been used to make a guidet book about Gellerup, based  on the senses. 

In the Autum of 2018, we are working on the project ‘Flora Gellerup’, where we are focusing on the weed and wild flowers of Gellerup. We find and collect those plants, which grows in the gutter and at construction sites, and gives them renewed attention. The children are drawing the plants by using different tecniques and methods. For example, we are making signs, which describes the characteristics and apperance of the plants. These are to be found in Gellerupparken, if you look closely. We are also making plant stencils, which we print on tote bags.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s