Identity at Stake

”Identity at stake” er titlen på Sigrids Stues internationale ‘artist residence’-projekt for 2016 – 2017. I samarbejde med  forskellige kunstinstitutioner i Gdansk, Berlin og Istanbul*, er 6 kunstnere/kuratorer blevet inviteret til Gellerup for at researche, bo og arbejde i kortere og længerevarende perioder. De arbejder alle med praksisformer, som omfatter dialog, deltagelse, identitetsskaben og byrumsudvikling.
Sammen undersøger vi kritisk, hvordan vi på egne, kunstens – og beboernes præmisser kan skabe muligheder for fælles handling, påvirkning og medbestemmelse under de fysiske, mentale og identitetsmæssige forandringsprocesser der sker i Gellerup for tiden.

* * Samarbejdspartnere bag Artist in residence projektet Indentities at stake er: projektrummet PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum for Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)

COLLECT-ive-ING af Seçil Yaylalı (Tyrkiet)
Første projekt under “Identity at Stake” var “COLLECT-ive-TING” af den tyrkiske kunstner Seçil Yaylalı, der gennem en række workshops med beboere i Gellerup, udviklede et logogram – et symbolalfabet, eller et fælles tegnsprog i området.  Med dette projekt har Seçil Yaylalı og Sigrids Stue deltaget i den alternative kunstmesse i København ALT CPH.

INSIDE- OUTSIDE af Agnieszka Wołodźko (Polen)
Projektet INSIDE – OUTSIDE er inspireret af modsætningerne mellem den ensformige minimalistiske arkitektur i Gellerup og de varierede udtryk af former, farver og ornamentik, som præger mange af beboernes hjem. Agnieszka Wołodźko besøgte en række familier og fotograferede de dekorative mønstre, som var at se på lejlighedernes tæpper. Via tegning og grafisk bearbejdning af udvalgte ornamenter og mønstre præsenterer kunstneren nu en model for, hvordan den indendørs æstetik kan integreres i et urbant offentligt design i Gellerup.

blok-white

Flere kunstnere med interessante projekter vil løbende blive præsenteret under “Idetity at Stake”

”Identity at stake” is the title of the international-‘artist-in-residence’- project in Sigrids Stue 2016-2017.In cooperation with different art institutions in Gdansk, Berlin and Istanbul* 6 artist/curators is invited to stay in Gellerup to research, live and work, for a shorter or longer amount of time. They all work with practices that include dialog, participation , identity and urbanplanning.
Together we critically examine how to create opportunities for a joint action, influence and participation in terms of both ourselves, art and the residents in Gellerup, within the mental and physical changes the neighborhood is undergoing.

* * The collaborators of the Artist in residence project Indentities at Stake is: PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum für Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)

 
COLLECT-ive-ING by Seçil Yaylalı (Turkey)
The first project within “Identity at Stake” was COLLECT-ive-ING by the Turkish artist Seçil Yaylalı, who through workshops, with participants from Gellerup developed a logogram – a symbolic alphabet, or a common sign language in the area. With this project Seçil Yaylalı and Sigrids Stue have participated in ALT CPH, the alternative art convention in Copenhagen

altcph

INSIDE- OUTSIDE by Agnieszka Wolodzko (Poland)
The project INSIDE- OUTSIDE is inspired by the opposites between the monotonously and minimalistic architecture in Gellerup and the various expressions of shapes, colors and ornaments which is characteristic for lot of the homes. Agnieszka Wołodźko visited different families and photographed the decorative patterns in their carpets. Through drawings and graphic processing of different chosen patterns, the artist presents a suggestion on how the aesthetics of the indoor, can be integrated in the public urban space of Gellerup.

More artists with interesting projects will be presented under “Identity at Stake”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s