Projekter // Projects

”Identity at stake” er arbejdstitlen på Sigrids Stues internationale ‘artist residence’-projekt for 2016 – 2017. I samarbejde med kunstnere/kuratorer fra tre forskellige kunstinstitutioner fra henholdsvis Gdansk, Berlin og Istanbul har vi udformet dette projekt. Sammen undersøger vi kritisk, hvordan vi på egne, kunstens – og beboernes præmisser kan skabe muligheder og ‘sprækker’ for fælles handling, påvirkning og medbestemmelse under de fysiske, mentale og identitetsmæssige forandringsprocesser der sker i Gellerup for tiden.

6 kunstnere/kuratorer er inviteret til Gellerup for at researche, bo og arbejde i kortere og længerevarende perioder. De arbejder alle med praksisformer, som omfatter dialog, deltagelse, identitetsskaben og byrumsudvikling.

Sideløbende med  ”Identity at stake”  har vi den danske kunstner Maj Hasager in residence, med projektet ”Erindringens dissonans” – Et omfattende fotografisk, fortællende film -og lydprojekt der er baseret på samarbejder med en række enkeltpersoner, Brabrand lokalarkiv og det lokale dokumentationslaug.

”Identity at stake” is the working title of the international-‘artist-in-residence’- project in Sigrids Stue 2016-2017. We formed this project in collaboration with artist/curators from three different art institutions in Gdansk, Berlin and Istanbul. Together we critically examine how to create opportunities for a joint action, influence and participation in terms of both ourselves, art and the residents in Gellerup, within the mental and physical changes the neighborhood is undergoing.

6 artist/curators is invited to stay in Gellerup to research, live and work, for a shorter or longer amount of time. They all work with practices that include dialog, participation , identity and urbanplanning.

Parallel with “Identity at stake” the Danish artist Maj Hassager is in residence with the project “Erindringens Dissonans” – a  comprehensive photographic, narrative film- and sound project, which is based on a collaboration with individuals, the local archive of Brabrand and the local documentation guilds.

Advertisements

Identity at Stake

”Identity at stake” er titlen på Sigrids Stues internationale ‘artist residence’-projekt for 2016 – 2017. I samarbejde med  forskellige kunstinstitutioner i Gdansk, Berlin og Istanbul*, er 6 kunstnere/kuratorer blevet inviteret til Gellerup for at researche, bo og arbejde i kortere og længerevarende perioder. De arbejder alle med praksisformer, som omfatter dialog, deltagelse, identitetsskaben og byrumsudvikling.
Sammen undersøger vi kritisk, hvordan vi på egne, kunstens – og beboernes præmisser kan skabe muligheder for fælles handling, påvirkning og medbestemmelse under de fysiske, mentale og identitetsmæssige forandringsprocesser der sker i Gellerup for tiden.

* * Samarbejdspartnere bag Artist in residence projektet Indentities at stake er: projektrummet PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum for Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)

COLLECT-ive-ING af Seçil Yaylalı (Tyrkiet)
Første projekt under “Identity at Stake” var “COLLECT-ive-TING” af den tyrkiske kunstner Seçil Yaylalı, der gennem en række workshops med beboere i Gellerup, udviklede et logogram – et symbolalfabet, eller et fælles tegnsprog i området.  Med dette projekt har Seçil Yaylalı og Sigrids Stue deltaget i den alternative kunstmesse i København ALT CPH.

INSIDE- OUTSIDE af Agnieszka Wołodźko (Polen)
Projektet INSIDE – OUTSIDE er inspireret af modsætningerne mellem den ensformige minimalistiske arkitektur i Gellerup og de varierede udtryk af former, farver og ornamentik, som præger mange af beboernes hjem. Agnieszka Wołodźko besøgte en række familier og fotograferede de dekorative mønstre, som var at se på lejlighedernes tæpper. Via tegning og grafisk bearbejdning af udvalgte ornamenter og mønstre præsenterer kunstneren nu en model for, hvordan den indendørs æstetik kan integreres i et urbant offentligt design i Gellerup.

blok-white

Flere kunstnere med interessante projekter vil løbende blive præsenteret under “Idetity at Stake”

”Identity at stake” is the title of the international-‘artist-in-residence’- project in Sigrids Stue 2016-2017.In cooperation with different art institutions in Gdansk, Berlin and Istanbul* 6 artist/curators is invited to stay in Gellerup to research, live and work, for a shorter or longer amount of time. They all work with practices that include dialog, participation , identity and urbanplanning.
Together we critically examine how to create opportunities for a joint action, influence and participation in terms of both ourselves, art and the residents in Gellerup, within the mental and physical changes the neighborhood is undergoing.

* * The collaborators of the Artist in residence project Indentities at Stake is: PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum für Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)

 
COLLECT-ive-ING by Seçil Yaylalı (Turkey)
The first project within “Identity at Stake” was COLLECT-ive-ING by the Turkish artist Seçil Yaylalı, who through workshops, with participants from Gellerup developed a logogram – a symbolic alphabet, or a common sign language in the area. With this project Seçil Yaylalı and Sigrids Stue have participated in ALT CPH, the alternative art convention in Copenhagen

altcph

INSIDE- OUTSIDE by Agnieszka Wolodzko (Poland)
The project INSIDE- OUTSIDE is inspired by the opposites between the monotonously and minimalistic architecture in Gellerup and the various expressions of shapes, colors and ornaments which is characteristic for lot of the homes. Agnieszka Wołodźko visited different families and photographed the decorative patterns in their carpets. Through drawings and graphic processing of different chosen patterns, the artist presents a suggestion on how the aesthetics of the indoor, can be integrated in the public urban space of Gellerup.

More artists with interesting projects will be presented under “Identity at Stake”

Tegneskole // Drawingschool

Sigrids Stues tegneskole er et nystartet projekt for børn fra Gellerup og Toveshøj. Man mødes en gang om ugen i Sigrids UDEstue og tegner sammen med de kunstnere, der er tilknyttet Sigrids Stue – det er kunstnere der enten er tilknyttet KunstnerNetværkGellerup eller en af residenskunstnerne. Tegneskolen er for aldersgruppen 9-13 år og for børn, der gerne vil tegne mere og blive inspireret ved at tegne sammen med andre.


The drawing school of Sigrids Stue is a newly startet project for children in Gellerup and Toveshøj. We meet once a week in Sigrids UDEstue and draw together with different artists who is connected to Sigrids Stue – either from KunstnerNetværkGellerup or as one of the artist in residence. The drawing school is for children in the age of 9-13 years and for children who wants to draw more and be inspired by drawing with others.