Projekter // Projects

Længerevarende aktuelle projekter:

Sigrids Udestue i Instant City 2016-2019

*
Nyttehaven i Grønærten
Sigrids Have // Sigrids Garden
*
Café SiGo en kulturcafe, som udvikles sammen med Gobaad – Somalisk Kulturforening. 2017 – 2018
*
Sigrids Stue Tegneskole for børn
Tegneskole // Drawingschool
*
”Identity at stake” er arbejdstitlen på Sigrids Stues internationale ‘artist residence’-projekt for 2016 – 2018. I samarbejde med kunstnere/kuratorer tilknyttet projektrummet PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum for Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)
Identity at Stake
*
”Erindringens dissonans” er et omfattende fotografisk, fortællende film -og lydprojekt af den danske kunstner Maj Hasager. Hun har været i et on-going artist in residency i Sigrids Stue siden august 2015
Erindringens dissonans – Maj Hasager
*
Room for Improved Futures 2017 – 2019
Sigrids Stue er partner i projektet Room for Improved Futures – et to årigt udstillingsprogram baseret på et internationalt kunstfagligt netværk. Projektet er initieret af rum46 – kurateret og organiseret af kurator og kunstner Agnieszka Wolodzko og kunstner Grete Aagaard i samarbejde med Trade Test Site – Aarhus, Sigrids Stue – Gellerup, Imaginary Republik, Berlin / Bergen og CCS Centre for Contemporary Art, Kiev
rum46
Room for Improved Futures
*
Vi flyver som vinden blæser
*

Advertisements

Identity at Stake

”Identity at stake” er arbejdstitlen på Sigrids Stues internationale ‘artist residence’-projekt for 2016 – 2018. I samarbejde med kunstnere/kuratorer fra tre forskellige kunstinstitutioner i Gdansk, Istanbul og Berlin har vi udformet dette projekt.

RESEARCH OG PROJEKTER i byrummet
Sammen undersøger vi kritisk, hvordan vi på egne, kunstens – og beboernes præmisser kan skabe muligheder og ‘sprækker’ for fælles handling, påvirkning og medbestemmelse under de fysiske, mentale og identitetsmæssige forandringsprocesser som Gellerup undergår netop nu i en kompleks byudvikling, hvor Danmarks største fysiske helhedsplan er undervejs.

Kunstnere/kuratorer er inviteret til Gellerup for at researche, bo og arbejde i kortere og længerevarende perioder. De arbejder alle med praksisformer, som omfatter dialog, deltagelse, identitetsskaben og byrumsudvikling.

WORKSHOPS
I Sigrids Stues tegneskole for børn udarbejder vi workshops og projekter, der relaterer sig til de ideer, projekter, samarbejder, som vores residence-kunstnere arbejder med.

SEMINAR
Projektet forventes afrundet i løbet af 2018, hvor vi inviterer til åbne offentlige workshops med præsentationer af enkelte projekter samt nye diskussioner vedrørende kunstens, kunstnerens og beboerens muligheder og placeringer vedr. beboerdeltagelse, medbestemmelse, identitetsskaben i en helt aktuel byudvikling.

Samarbejdspartnere
projektrummet PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum for Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)

Kunstnere: Secil Yaylali (Istanbul), Philip Horst & Matthias Einhoff (Berlin), Monika Drozynska (Krakow), Kamilla Szejnoch (Warsawa), Ella Ziegler (Berlin), Agnieszka Wolodzko (Gdansk).

Herunder et udvalg af projekter og research:

COLLECT-ive-ING – dialogbaserede tegneworkshops – grafisk design og objekter til byrummet
Seçil Yaylalı (Istanbul, Tyrkiet)
Første projekt under “Identity at Stake” var “COLLECT-ive-TING” af den tyrkiske kunstner Seçil Yaylalı, der gennem en række workshops med beboere i Gellerup, udviklede et logogram – et symbolalfabet, eller et fælles tegnsprog i området.  Med dette projekt har Seçil Yaylalı og Sigrids Stue deltaget i den alternative kunstmesse i København ALT CPH.

*
INSIDE- OUTSIDE – Samtaler, drawings – and a proposal for an urban design
Agnieszka Wołodźko (Gdansk, PL)

OM: Inside-Outside

*
NAZAR,
Rotating Cable Car
Kamila Szejnoch (Warsawa, PL) – kommentarer og interventioner

 

OM: Nazar
Billedserie med beskrivelser

Rotating Cable Car

*
Sound of The Wind
Encounter Donkey

Ella Ziegler (Berlin D)  – research og interventioner i byrummet

OM:
OM: The Wind of the sound
Conversation on the project

Encounter Donkey

 

*
Monika Drozynska (Krakow) – research

*
Philip Horst (Berlin D) – researching the social and urban space

 

”Identity at stake” is the title of the international-‘artist-in-residence’- project in Sigrids Stue 2016-2017.In cooperation with different art institutions in Gdansk, Berlin and Istanbul* 6 artist/curators is invited to stay in Gellerup to research, live and work, for a shorter or longer amount of time. They all work with practices that include dialog, participation , identity and urbanplanning.
Together we critically examine how to create opportunities for a joint action, influence and participation in terms of both ourselves, art and the residents in Gellerup, within the mental and physical changes the neighborhood is undergoing.

* * The collaborators of the Artist in residence project Indentities at Stake is: PASAJ (Istanbul), ZKU-centrum für Ubanistik (Berlin) og Laznia Center for Contemporary Art (Gdansk)

Participating artists: Secil Yaylali (Istanbul), Philip Horst & Matthias Einhoff (Berlin), Monika Drozynska (Krakow), Kamilla Szejnoch (Warsawa), Ella Ziegler (Berlin), Agnieszka Wolodzko (Gdansk).

Tegneskole // Drawingschool

Sigrids Stues Tegneskole er et projekt for børn fra Gellerup og Toveshøj. Tegneskolen afholdes to gange om ugen i Sigrids UDEstue. Her tegner vi sammen med de kunstnere og projektmedarbejdere, der er tilknyttet Sigrids Stue.
Om tirsdagen tegner børn i alderen 6-10, mens onsdagsbørnene er i alderen 10-13.
Tegneskolen er for alle børn, der gerne vil tegne mere og  prøve kræfter med kreative metoder og processer, og samtidig blive inspireret ved at tegne sammen med andre. Her er et par eksempler på vores projekter i 2018:

I løbet af 2018 arbejder vi med projektet ‘Børn indtager byrummet’. Det sker i samarbejde med bl.a. Klubberne i Gellerup. En del af det handler om at lære børnene at bruge deres sanser for at opleve byrummet samt at bruge lyttesansen og opfatte Gellerupparkens lyde for herefter at tegne dem. Dette er blevet brugt til at udforme en guidet bog om Gellerup, med sanserne som udgangspunkt.

I efteråret 2018 arbejder vi med projektet ‘Flora Gellerup’, hvor vi fokuser på Gellerups vilde ukrudtsplanter. Vi finder de planter, der vokser i grøftekanter og i gruset ved byggepladser og givet dem ny opmærksomhed. Børnene har arbejdet med at tegne planterne gennem forskellige teknikker og metoder. Vi laver bl.a. skilte, der fortæller om planternes udseende og egenskaber. Disse er at finde rundt omkring i Gellerupparken, hvis man kigger godt efter. Vi har også skåret plante-stencils og trykt dem på muleposer.

Sigrid’s Stue’s Drawing School is a project for children, living in Gellerup and Toveshøj. We meet twice per week in Sigrid’s UDEstue, where we draw together projekt assistents and different artists who is connected to Sigrids Stue.
Thuedays, are for children between 6 and 10, while Wednesdays are for children aged 10-13. The Drawing School is for those children, who wants to draw and try different creative methods and processes, while also getting inspired by drawing with others. Here are a few examples of our 2018 projects:

During 2018, we are working on the project Children occupy the Urban Space. The project is carried out in a coopration with among others ‘Klubberne i Gellerup’. A part of this is to teach the children to use their senses to experience the city through them. For example, the children were told to experience the urban space only through hearing, and then to draw what they heard. The paintings has been used to make a guidet book about Gellerup, based  on the senses. 

In the Autum of 2018, we are working on the project ‘Flora Gellerup’, where we are focusing on the weed and wild flowers of Gellerup. We find and collect those plants, which grows in the gutter and at construction sites, and gives them renewed attention. The children are drawing the plants by using different tecniques and methods. For example, we are making signs, which describes the characteristics and apperance of the plants. These are to be found in Gellerupparken, if you look closely. We are also making plant stencils, which we print on tote bags.